Cursus : Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties
(VP NEN 3140) in het Nederlands, Engels en Russisch

De volgende cursus start op 10 augustus 2024.

De data van de volgende cursussen zijn:

10 augustus 2024
7 september 2024
12 oktober 2024
23 november 2024

INT Services is officieel geregistreerd bij InstallQ. Wij zijn officiële examinatoren.

 

 

Vind ons in het register door op de link te klikken: centraalregistertechniek.nl.

Informatie over cursus en examen:

 • De prijs van de 7-daagse cursus is 2790 € (inclusief 45 € BTW voor het theorie-examen).

 

 • Betaling in termijnen is mogelijk. Het hele bedrag moet voor het einde van de cursus betaald zijn.

 

 • Aantal trainingsdagen: 5 dagen + 2 dagen voor examens.

 

 • Opleidingsdagen: zaterdag.

 

 • We kunnen doordeweekse trainingen organiseren als er een groep is die doordeweeks wil studeren.

 

 • Examendagen: dinsdag en vrijdag.

 

 • Opleidings- en examentijden: 10.00 – 16.00 uur.

 

 • Training BTW: niet BTW-plichtig.

 

 • De prijs is inclusief trainingsmateriaal.

 

 • Optioneel extra studiemateriaal (boeken): 200 €

 

 • Cursus- en examenlocatie: James Wattweg 20, 3133KK Vlaardingen

De cursus omvat de volgende modules:

Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties is het hoogste opleidingsniveau in solar installatie in Nederland.

 • Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties
 • Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties.
 • Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak)
 • Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak)
 • Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak)
 • Als je deze cursus afrondt en slaagt voor beide officiële examens, kun je alle projecten op dit gebied beheren.

 

 • De training vindt plaats in het Nederlands, Engels en Russisch.

 

 • De theoretische kennis in onze cursus is nauw verbonden met praktische oefeningen.

 

 • De kennis en het certificaat die je ontvangt stellen je in staat om een baan te vinden in Nederlandse en internationale bedrijven, maar ook om zelfstandig projecten van elke complexiteit uit te voeren.

 

 • De cursus is geschikt voor studenten die zich willen specialiseren als werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties (VP NEN 3140).

 

 • Ook voor ervaren installateurs en elektriciens die vertrouwd willen raken met de Nederlandse normen en voorschriften voor het werken in Nederland.

Vereisten voor de cursus:

Je moet een diploma elektrotechniek hebben om de cursus te kunnen volgen. Het moet vertaald zijn in het Engels of Nederlands (Vertaling is gratis). Het minimale niveau is een MBO 4 diploma.

Als je geen diploma hebt, moet je drie jaar ervaring hebben als elektricien in Nederland.

 

 

Taken van de Werkverantwoordelijke zonnestroomsystemen:

 • Zelfstandig leiding geven aan de werkzaamheden en eindverantwoordelijk zijn voor alle werkzaamheden om het zonnestroomsysteem goed te laten functioneren volgens het bestek.

Tijdens de cursus leer je hoe je:

 • Locaties analyseert voordat projecten worden uitgevoerd
 • Projecten ontwikkelt
 • Voorbereidende werkzaamheden uitvoert
 • Toezicht houdt op alle werkzaamheden en/of in staat bent om alle werkzaamheden zelf uit te voeren
 • Zonnepanelen op het dak installeert
 • Zonnepanelen aansluiten op het elektrische schakelbord en in bedrijf stellen
 • Omvormers installeren en aansluiten
 • Problemen met elektrische apparatuur oplossen, zonne-installaties inspecteren en onderhouden
 • Zorgen voor veiligheid op locatie
 • Voortgangsrapporten opstellen
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren en overhandigen aan klanten

Exameninformatie:

Aantal studiedagen: 5 dagen + 2 dagen voor examens

 

Trainingsdagen: zaterdag

 

We kunnen trainingen doordeweeks organiseren als er een groep is die doordeweeks wil studeren.

 

Trainingstijd: 10.00 – 16.00

 

Aan het einde van de 5-daagse cursus leggen de deelnemers een officieel theorie-examen af. Dit examen wordt afgenomen op een computer die door INT Services ter beschikking wordt gesteld. De examinatoren houden hierbij toezicht.

 

Na het succesvol afleggen van het theorie-examen leggen de deelnemers een praktijkexamen af binnen de muren van ons officiële examencentrum.

 

Aantal examendagen: 2 dagen

Dag 1 – theorie-examen:

 • Het theorie-examen duurt 150 minuten (2,5 uur).

 

 • Er zijn 55 vragen in het theorie-examen. Je slaagt bij een score van minimaal 75%.

 

 • Als je de eerste keer niet slaagt, kun je het examen op dezelfde dag overdoen.

 

 • De prijs van het aanvullende theorie-examen is 215 € (exclusief btw).

Dag 2 – praktijkexamen:

 • Het praktijkexamen kan alleen worden afgelegd na succesvolle afronding van het theorie-examen.

 

 • Het praktijkexamen duurt 6 uur.

 

 • Als je de eerste keer niet slaagt, kun je het examen op een andere dag overdoen.

 

 • De prijs voor het aanvullende praktijkexamen is 280 € (exclusief btw).

 

 • Examendagen: dinsdag en vrijdag.

 

 • Examentijden: 10.00 – 16.00 uur.

Ons certificaat:

Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties (VP NEN 3140)

 

 • Als je het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je van onze school een officieel certificaat en word je ingeschreven in

 

 • Tevens kun je op je mobiele telefoon de Vakpaspoort Techniek app installeren
 • Na het succesvol afronden van de cursus kan de student door de werkgever worden aangewezen als bevoegd (vakbekwaam) persoon. (VP – Vakbekwaam Persoon) volgens NEN 3140.

 

 • Je ontvangt een NEN 3140 VP certificaat in de specialisatie: zonnepanelen installatie.

Dit is een voorbeeldcertificaat:

INT Services is een officieel geregistreerde opleider in Nederland. Al onze trainingen zijn BTW/VAT vrij.

INT Services is een officieel erkend leerbedrijf.

INT Services is officieel geregistreerd bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs) en houdt zich aan de NRTO gedragscode. Lees deze gedragscode via deze link: nrto.nl/kwaliteit/gedragscode.

INT Services is officieel geregistreerd bij InstallQ. Vind ons in het register : installq.nl.

Onze studenten

Feed back

Vul het contactformulier in om u aan te melden. 

Als je vragen hebt, bel ons dan op:

+ 31 8 520 86 592

We nemen binnen 24 uur contact met u op.