Бухгалтерские услуги Нидерланды, Голландия

FINANSINĖS PASLAUGOS

Mes galime sustiprinti arba pakeisti jūsų buhalterinės apskaitos skyrių, apsaugodami jūs nuo klaidų rizikos finansinėje atskaitomybėje Nyderlanduose.

Бухгалтерские услуги Нидерланды, Голландия

BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Mūsų buhalterių komanda rūpinasi nepriekaištingu apskaitos tvarkymu apdoruojant ir audituojant visus pavedimus. Mes naudojame kelis kontrolės lygius, kad užtikrintume tolygų funkcionavimą

Бухгалтерские услуги Нидерланды, Голландия

MOKESČIAI

Mūsų komanda Nyderlanduose padės jums atsakingai valdyti savo mokesčius ir įpareigojimus dėl privalomų ataskaitų teikimo.

Бухгалтерские услуги Нидерланды, Голландия

ĮMONIŲ REGISTRACIJA NYDERLANDUOSE

Mes padėsime jums užregistruoti įvairios atskaitomybės rūšies įmonę Nyderlanduose. O taip pat organizuosime jūsų įmonei lokalinius procesus, kurie yra būtini vykdant verslą iš užsienio.

 • INT SERVICES: KĄ MES SIŪLOME?

  Mūsų buhalterių komanda yra įsipareigojusi užtikrinti nepriekaištingą apskaitą, apdorodama sandorius pagal Nyderlandų įstatymus ir geriausią automatizavimo praktiką.

  Administravimo ir darbo užmokesčio apskaitos paslaugos įmonėms, individualiems verslininkams ir fiziniams asmenims. Siūlome įvairias buhalterines paslaugas, kurios apima:

  • Bendrųjų ir pagalbinių apskaitos registrų tvarkymas.
  • Darbuotojų išlaidų ir darbo užmokesčio apskaita.
  • Kliento sąskaitų-faktūrų išrašymas.
  • Ilgalaikis turtas (materialus ir nematerialus turtas).
  • Paskolos ir finansai.
  • Buhalterinės apskaitos uždarymas.
  • Finansinės ataskaitos (pelno/nuostolių ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita).
  • Mokesčių deklaracijų pateikimas ir bendravimas su mokesčių institucijomis.
  Mes galime sustiprinti arba pakeisti jūsų finansų skyrių, apsaugodami jūs nuo klaidų rizikos tarptautinėje prekyboje.
 • PASLAUGŲ RŪŠYS

  Mes padėsime jums įsteigti ir plėtoti jūsų įmonę laikantis vietinių įstatymų ar TFAS apskaitos politikos. Mūsų profesionali komanda siūlo šias paslaugas:

  • Ataskaitų rengimas pagal Nyderlandų įstatymus, TFAS ir JAV GAAP.
  • Metinių finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas.
  • Kuravimas autido metu.
  • Įmonių, susidėdančių iš kelių kompanijų, konsoliduotos finansinės ataskaitos.
  • Mokėtinų sąskaitų aptarnavimo paslaugos.
  • Veiklos rizikų kontrolė, regioninių įstatymų, reguliuojančių sąskaitų-faktūrų išrašymo tvarką, besilaikymas.
  • Šalies įstatymų ir jų neatitikimų su jūsų verslo vidaus taisyklėmis išaiškinimas.
 • SĄSKAITŲ APMOKĖJIMO PASLAIGOS

  • Jūsų išlaidų apmokėjimo kontrolė.
  • Grynųjų pinigų valdymas – galime padėti jums atidaryti banko sąskaitas.
  • Mokėjimai – mes galime realizuoti vietines sąskaitas-faktūras pagal jūsų įmonės kontrolę.
 • PAPILDOMOS PASLAUGOS

  Taip pat siūlome eilę papildomų paslaugų:

  • Personalo įdarbinimas-trumpalaikių ar ilgalaikių darbo išteklių problemų sprendimas.
  • Pagalba susijungiant ir įsigyjant – jei jums reikia pagalbos, mūsų ekspertai padės pasiekti jūsų tikslą.
  • Vidinis paruošimas – mes galime padėti jums pagerinti savo darbuotojų įgūdžius pagal vietos normatyvus.
  • Ad -Hoc projektai – apskaitos sistemų pertvarkymas, banko mokėjimų administravimas, išlaidų ataskaitų teikimas ir apskaitos kontrolės procedūrų sukūrimas.
 • Mūsų komanda padės valdyti mokesčių ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su pelno mokesčiu (CIT), pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir pajamų mokesčiu (WHT):

  • Registracija – kuravimas registracijos metu vietos valdžios institucijose.
  • Pelno mokesčio grąžinimo ir kitų susijusių mokesčių apskaičiavimas.
  • Mokesčių deklaracijų rengimas ir pateikimas vietos valdžios institucijoms.
  • Mokestinių įsipareigojimų apdorojimas.
  • Mokesčių auditas – Mokesčių audito valdymas (jei reikia), proceso valdymas ir ryšio palaikymo su Mokesčių inspekcija palengvinimas.
  • Tiesioginis darbas su mūsų mokesčių ir rizikos vertinimo srities ekspertais.
 • PVM REGISTRACIJA

  Mes padėsime jums gauti PVM mokėtojo kodą Nyderlanduose ir pateiksime ketvirčio ataskaitas mokesčių institucijoms.

  Mes organizuojame jūsų įmonei vidinius procesus, leisdami greičiau ir efektyviau prisitaikyti prie vietos įstatymų.

 • MOKESČIŲ ATSTOVYBĖ

  Bendrovės, kurios nėra registruotos ES, bet veikia Europoje, gali pasinaudoti mūsų įmonės, kaip finansinio atstovo, paslaugomis sprendžiant su PVM ir su kitais mokesčiais susijusius klausimus.

 • PVM GRĄŽINIMAS

  INT Services užtikrins kokybišką ryšį su mokesčių institucijomis bei koordinos dokumentų pateikimo į įvairias instancijas reikalavimų laikymąsi, sumažins riziką, susijusią su vietinių įstatymų nesilaikymu.

  Padėsime nustatyti grąžintiną PVM visose šalyse, kuriose dirbate.

 • MŪSŲ DARBO PROCESAS

  Mūsų komanda gali padėti jums tvarkyti jūsų mokesčių ir ataskaitų teikimo prievoles, įskaitant prievoles, susijusias su pelno mokesčio teise (CIT), pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), prekių ir paslaugų mokesčiais (GST) ir pajamų mokesčiu (WHT).

  Mūsų buhalterių komanda tvarko jūsų apskaitą ir apdoroja jūsų sandorius pagal vietinius įstatymus ir praktiką. Mes tapsime dinamiška jūsų finansų skyriaus dalimi, padėsiančia išvengti finansinių nuostolių, ataskaitų klaidų ir kitų veiklos rizikų.

  Susisiekite su mumis bet kuriuo metu ir vienas iš mūsų atstovų susisieks su jumis tą pačią darbo dieną!